Klart att börja bygga dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik

Dubbelspår hela vägen mellan Stockholm och Gävle är snart en realitet. Tillsammans med dubbelspårsbygget genom Gamla Uppsala som är påbörjat försvinner de sista kvarvarande enkelspåren på sträckan.

Efter en lång planeringsprocess har järnvägsplanen vunnit laga kraft och utbyggnaden till dubbelspår kan ta fart. Entreprenadupphandlingarna är påbörjade och byggandet börjar från Skutskär i slutet av året och beräknas vara klart 2016.

- Skutskär-Furuvik är den sista länken som påbörjas för ett komplett dubbelspår mellan Gävle och Stockholm och kommer att betyda mycket för kapaciteten på hela sträckan, säger Ingemar Frej, regionchef.

Dubbelspåret bidrar till att fler gods- och persontåg kan trafikera banan, vilket ger ökad kapacitet och även möjlighet att flytta om transporter från väg till järnväg. Dubbelspåret ingår i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan.

Innan byggstart bjuder vi in till informationsmöten i Skutskär och i Furuvik. Där går vi igenom hur de olika delarna av bygget kommer att gå till och ger utrymme för frågor.

För ytterligare frågor, kontakta:

Krister Johansson, projektledare Trafikverket, 010-123 7372

Ingemar Frej, Regionchef region Mitt, Trafikverket, 010-123 4979

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar