Klart med Citybanans sista stora anläggningsentreprenad

Projekt Citybanan har tilldelat danska Pihl & Søn A.S kontraktet för bygget av järnvägsbron över Årsta spårområde. Företaget vann uppdraget i konkurrens med två andra anbudsgivare. Kontraktet, en totalentreprenad, är värt 315 miljoner kronor. 

Avtalet innebär att projektet nu upphandlat den sista av totalt åtta stora anläggningsentreprenader. 

– Det är mycket positivt att vi hela vägen har kunnat knyta kompetenta entreprenörer till projektet – och till priser och tidplaner som ligger inom projektets ramar, säger Kjell-Åke Averstad.

Byggstart för järnvägsbron blir i mitten av augusti men projekteringsarbetet inleds i princip omgående. 2014 ska arbetet vara klart vartefter spår och ledningar kan börja dras. Bron över Årsta spårområde tas i bruk samtidigt som Citybanan öppnar för trafik 2017 och är en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av anläggningen.  

Det blir en cirka 1,4 kilometer lång enkelspårsbro med en högsta höjd på 16 meter. Skönhetsrådet har lovordat utformningen av järnvägsbron. I ett utlåtande säger rådet att ”brolösningen är smäcker och elegant med en spänst som sällan utmärker järnvägsbroar.”

 Pihl & Søn är i dag även engagerad som en av parterna i Söderströmsentreprenaden.

Kontakt:
Kjell-Åke Averstad, projektchef, 070-762 22 01

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel genom Stockholm mellan Tomteboda och Södra station med två nya stationer vid Odenplan och City. När Citybanan är klar 2017 fördubblas kapaciteten för järnvägstrafik genom staden. Citybanan ger en tätare och punktligare tågtrafik och byten mellan pendeltåg, buss och tunnelbana blir snabbare och smidigare.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar