Kvinnor och kommuner minskar bilismens klimatavtryck

Utsläppen av koldioxid från nya bilar som säljs i Sverige fortsätter att minska. Och det är kvinnorna och landets kommuner som gör de klimatsmartaste bilköpen. Det visar Trafikverkets och Konsumentverkets index över nya bilars klimatpåverkan för 2012.

Från att för några år sedan ha stått i Europas miljöskamvrå väljer nu svenskarna nya bilar som ligger nära EU-genomsnittet. På sex år har mängden koldioxid som kommer ut genom avgasröret på en ny svensksåld bil minskat med ett halvt kilo per mil. Det är en förbättring på 27 procent.

– Det är en mycket positiv utveckling mot mer energieffektiva transporter. Politiska och ekonomiska styrmedel ger resultat. Ytterligare förbättringar kan nås med ökade krav från konsumenterna på lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Den genomsnittliga bilen som nyregistrerades i Sverige 2012 släpper ut 138 gram koldioxid per kilometer enligt EU:s mätmetod. 2006 var utsläppen 189 g/km. Koldioxid går inte att få bort med avgasrening, så de lägre utsläppen speglar framför allt att svenskarna i större utsträckning nu köper bilar med lägre bränsleförbrukning.

Kvinnorna väljer miljövänligare och bränslesnålare bilar än männen. Det skiljer nästan tio gram per kilometer, 131 g/km för kvinnornas bilar jämfört med 140 g/km för männens, enligt EU:s beräkningsmetod. Kommunerna köper både energieffektivare fordon och en betydligt högre andel etanol- och gasbilar än privatkunder. Om biobränslenas fulla klimatnytta räknas in stannar utsläppen från kommunernas nya bilar på 120 g/km.

– Det finns goda möjligheter att få ned utsläppen mycket mer och de fossila bränslena bensin och diesel behöver successivt fasas ut. Om vi ska kunna nå klimatmålen behövs också mer hållbara och tillgängliga städer med minskad biltrafik, säger Lars Nilsson.

Statistiken visar stora regionala skillnader. Lägst utsläpp har de nya bilarna i Dals-Ed med 129 g/km följt av Boxholm och Karlsborg med 130 g/km. Högst ligger Arjeplog där de nya bilarna i genomsnitt släpper ut 173 g/km. Bäst på att köpa gasbilar var man i Älmhult. Störst andel etanolbilar såldes i Tingsryd. År 2012 nyregistrerades 280 000 personbilar i Sverige, vilket var 8,2 procent färre än 2011.


Kontakt:

Gugge Häglund, utredare, 010-123 58 95, 070-325 58 63
Håkan Johansson, klimatsamordnare, 010-123 59 19, 073-077 77 10
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00
Index över nya bilars klimatpåverkan 2012 kan laddas ned i pressrummet på www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar