Kvinnor och kommuner visar vägen mot klimatbättre bilar

Sverige behöver inte längre stå i EU:s skamvrå för hur mycket våra nya bilar släpper ut, till stor del tack vare kvinnornas bilval. Det visar den årliga sammanställningen av nya bilars klimatpåverkan som Trafikverket och Konsumentverket gör. Men minskningen räcker inte för att nå miljömålen när trafiken samtidigt ökar.

De drygt 300 000 personbilar som nyregistrerades i Sverige under 2011 släpper i genomsnitt ut 144 gram koldioxid per kilometer. Det är en minskning med 5,9 procent jämfört med året innan. På sex år har den svenska nybilsparken därmed gått från att vara Europas miljövärsting med utsläpp på 194 g/km till att släppa ut bara strax över EU-genomsnittet.

– Vi är på rätt väg men det finns stor potential att minska utsläppen ytterligare genom att välja de bränslesnålare alternativ som redan finns på marknaden . Då är det väldigt bra att vissa grupper går före, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Kvinnornas nya bilar släpper i genomsnitt ut nio gram mindre per kilometer än männens nya bilar. Störst skillnad mellan mäns och kvinnors bilar hittar man i Storfors i Värmland. De svenska kommunernas nya bilar släpper ut ännu lite mindre, delvis tack vare ett större inslag av gas- och etanoldrivna fordon i kommunernas bilpark.

Statistiken avlivar dessutom föreställningen om att det bara är i storstan kunderna är klimatmedvetna. De tre kommuner där invånarna väljer bilar som släpper ut minst är Forshaga och Hammarö i Värmland och Vänersborg i Västra Götaland. Bland länen är Gotland klimatbäst vad gäller nya bilar. För de kommunägda bilarna tar skånska Perstorp täten om utsläppen räknas enligt EU:s metod. Räknar man in den fulla klimatnyttan av etanol och biogas är kommunbilarna i Kristianstad bäst.

Trots den markanta minskningen av nya bilars utsläpp sjönk vägtrafikens totala utsläpp bara marginellt under 2011. Jämfört med basåret 1990 har vägtrafikens utsläpp tvärtom stigit med nio procent eller 1.5 miljoner ton koldioxid. Förklaringen är att trafiken, särskilt den tunga trafiken, samtidigt har ökat.

– Bilindustrin har gjort stora framsteg genom att ta fram miljömässigt bättre modeller. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter mot energieffektivare bilar med mindre utsläpp. Men för att klara de långsiktiga klimatmålen måste vi skapa nya transportlösningar och samhällsplanering som ger städer med god tillgänglighet utan bilberoende, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Minskningen av nya bilars utsläpp beror på delvis på att försäljningen av snåla dieselbilar har ökat kraftigt. Däremot har försäljningen av bilar som drivs med förnybara bränslen som etanol och biogas minskat. För bilar som drivs med fossila bränslen som bensin och diesel står utsläppen i direkt proportion till bränsleförbrukningen eftersom koldioxid inte går att få bort med avgasrening – ju törstigare bil desto större utsläpp.

Ett utsläpp om 144 g/km, det vill säga 1,44 kilo per mil, innebär att en genomsnittlig ny bil släpper ut 178 kilo koldioxid på en resa tur och retur Stockholm – Malmö.


Kontakt:


Carl Magnus Berglund, utredare Konsumentverket, 054-19 40 86
Håkan Johansson, klimatsamordnare Trafikverket, 010-123 59 19
Gugge Häglund, utredare Trafikverket, 010-123 58 95

Rapporten om nya bilars klimatpåverkan med bilagor med olika jämförelser finns att ladda ned vid detta pressmeddelande i Trafikverkets pressrum www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar