Man behöver inte känna sig bakis för att vara det…

I sommar lyfts frågan om onykter bilkörning på ett annorlunda vis i ett unikt samarbete mellan en myndighet, en alkoholproducent och en restaurangägare. Trafikverket, Diageo och Harrys belyser i en landsomfattande kampanj att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Kampanjen sätter fokus på att alkohol kan påverka körförmågan även dagen efter festen, och uppmuntrar till en attitydförändring. Till sin hjälp har de seriehunden Rocky.

 

På elva av Harrys restauranger runt om i Sverige möts gästerna av Trafikverkets budskap ”Don’t drink and drive” och den bitske seriehunden Rocky. Kampanjen bygger på mötet med unga vuxna i en festlig, social miljö, och handlar inte om pekpinnar utan om att ha roligt och samtidigt lyfta en viktig fråga. Under parollen ”Att köra dagen efter är mer korkat än att…” ska Rocky skapa medvetenhet bland kroggästerna om att alkohol påverkar körförmågan även dagen efter festen.

 -   Även om de allra flesta redan känner till riskerna med att köra bil onykter är det viktigt att fortsätta nå unga människor med information om att alkohol och trafik inte hör ihop. Vi ser mycket positivt på att restaurang- och alkoholbranschen är med oss i detta samarbete, säger Sofia Persson, projektledare på Trafikverket.

-  Många tänker kanske inte på att alkohol kan påverka kroppen även dagen efter – även om man inte känner sig bakis. Vi är måna om våra gäster och tycker det är viktigt att uppmuntra till ett ansvarsfullt beteende, och det gäller ju även dagen efter, säger Niclas Möller, vice VD för Harrys.

Med sina olika erfarenheter som myndighet, alkoholproducent och restaurangägare vill Trafikverket, Diageo och Harrys gemensamt öka unga människors engagemang för att förebygga onykter bilkörning. Genom att arbeta tillsammans hoppas de också kunna uppmuntra flera stora aktörer att följa efter och bidra till arbetet med att öka trafiknykterheten.

-   En sund svensk alkoholkultur kan inte bara regleras fram. Den måste även skapas underifrån och bygga på sunt förnuft och eget ansvar. Med den här kampanjen försöker vi bidra till attitydförändringar genom att uppmuntra till dialog och eftertanke, säger Staffan Liss, VD Diageo Sweden.

 

Kampanjen pågår just nu och fram till slutet av augusti på följande Harrys restauranger runt om i landet: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Stenungsund, Lidköping, Karlshamn, Borgholm, Motala.

På www.korkat.nu kan man läsa mer om kampanjen och ladda ner material.

 

 

Trafikverket - Sofia Persson
tel:
073-654 66 8
www.trafikverket.se/ddd

Diageo - Frida Nilsson
tel:
070-261 39 63
www.diageo.com 

Harrys - Niclas Möller
tel:
070-860 82 82
www.harrys.se

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se