Månadsuppföljning av trängselskatt och kollektivtrafik

Onsdag 20 november publiceras den senaste rapporten om effekter av trängselskatt i Göteborg och effekterna för kollektivtrafiken. Sakkunniga kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Andra frågor som ska få svar vid denna pressträff är: I vilken mån har arbetspendlare bytt från bil till kollektivtrafik, en undersökning beställd av Västsvenska paketet. Var har buller från trafiken minskat respektive ökat, Miljöförvaltningen i Göteborg ger svar.

Tid: Onsdag 20 november kl 13.00–14.00 ca
Plats: Centralhuset konferens (First Hotel G)

Press, radio och TV hälsas välkomna!

Presskontakter:
Transportstyrelsen Eva Rosman, 0761-47 67 80
Göteborgs Stad Jens Lisell, 0707-61 11 30
Västtrafik Kristian Lans, 0771-41 43 99
Trafikverket Peter Behrman, 0705-25 61 31
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trängselskatt i Göteborg, Transportstyrelsens webbplats
Utvärderingar och mätningar, Västsvenska paketet

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se