Möjligt höja ribban för trafiksäkerheten

Antalet personer som varje år dödas på de svenska vägarna kan halveras snabbare än man tidigare har trott. Det visar en ny rapport som pekar på högst 133 trafikdöda år 2020. Därmed skulle det gå att skärpa målen för trafiksäkerheten ytterligare.

Enligt det nuvarande delmålet för Nollvisionen ska högst 220 personer årligen dödas i trafiken år 2020. En grupp med analytiker från flera myndigheter har kommit fram till att det går att skärpa det målet betydligt. Gruppen bedömer att det är möjligt att till år 2020 halvera antalet som trafikdödas jämfört med år 2010 då 266 personer omkom i trafiken, så att målet istället blir max 133 per år som trafikdödas år 2020.

– Vår analys pekar på att ett sådant mål är är möjligt. Det är ett utmanande men realistiskt mål som sporrar till fortsatt utveckling, säger Ylva Berg, utredare på Trafikverket som ingår i analysgruppen.

Att utvecklingen mot ökad trafiksäkerhet kan gå fortare än tidigare beräknat beror bland annat på säkrare bilar, fler mötesseparerade vägar och förbättrad hastighetsövervakning med trafiksäkerhetskameror. Det nuvarande etappmålet bedöms kunna nås redan med de åtgärder som är planerade och den utveckling som sker i fordonsflottan. En skärpning av målet till en halvering mellan 2010 och 2020 skulle även vara i enlighet med EU:s trafiksäkerhetsmål.

– Analysen är gediget gjord. Ett skärpt etappmål till 2020 skulle innebära att vi ytterligare befäster vår position som trafiksäkrast i världen. Men vi ska givetvis inte slå oss till ro med det. Det är fortfarande alltför många som dödas och skadas på vägarna, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

För att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister pekar rapporten bland annat på att underhållet av gång- och cykelvägar behöver förbättras. Det ger kommunerna en viktig roll i trafiksäkerhetsarbetet.

Det nuvarande etappmålet om högst 220 trafikdöda år 2020 fastställdes av riksdagen 2009. Det beslutades då också att målet ska ses över två gånger; 2012 och 2016. Analysen presenteras på måndagen på en resultatkonferes inom ramen för arbetet ”Tillsammans för Nollvisionen” och lämnas nu till regeringen.


Kontakt:

Ylva Berg, utredare Trafikverket, 010-123 58 37, 070-222 01 33
Helena Tilander, presschef Trafikverket, 010-123 12 11, 070-724 55 72
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

 

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar