Nu bygger vi för högre trafiksäkerhet vid Axamo

Väg 40 vid Axamo är en olycksdrabbad väg. Nu bygger Trafikverket om korsningen och mötesseparerar vägen för att minska olycksrisken. Följ vårt arbete för en ökad trafiksäkerhet på plats.

Media hälsas välkomna till byggarbetsplatsen där vi visar arbetet med ombyggnationen av korsningen och den mötesseparering av vägen som nu påbörjats. Korsningen kommer att byggas om till en höger/högersväng vilket innebär att trafikanterna endast kan svänga höger i korsningens norra sida. Från Jönköping (Göteborgsbacken) kan trafikanterna svänga in mot väg 673 och väg 684 och från väg 673 och väg 684 kan de svänga ut mot Göteborg. Vägsträckan vid Axamo byggs samtidigt om till en 2+1-väg med mittvajer. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. På plats träffas projektledaren Bengt Linder.

Plats: korsningen väg 40 och väg 673 Axamo
Tid: 17 april, 10.30

Läs mer:
www.trafikverket.se/vag-40-axamo

Kontakt:
Projektledare Bengt Linder, 070-627 20 40

Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se