Nu bygger vi om väg 27 förbi Värnamo

Med början i april bygger Trafikverket om väg 27 mellan Bredasten och Sörsjö till en mötesfri väg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och förbättra kapaciteten i trafikplatserna.

Under byggtiden blir det sänkt hastighet på sträckan och trafikanter får räkna med en längre restid. Under hösten stängs samma sträcka i ca 3 veckor. Trafiken kommer då att ledas om med orange vägvisning. Arbetet som sker i samverkan med Värnamo kommun beräknas vara helt avslutat i november i år. Under hela byggtiden vill vi uppmana till att köra försiktigt och att respektera de som arbetar på vägbygget!

På vägsträckan Bredasten-Sörsjö kommer vi

  • sätta mitträcke
  • bygga om ramperna i trafikplatserna för att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten
  • bygga två cirkulationsplatser i anslutning till trafikplats Mossle och Nöbbele
  • sätta viltstängsel på delar av sträckan
  • höja hastigheten från 90km till 100 km

Media välkomnas till en information om arbetet. På plats finns representant från Trafikverket, Värnamo kommun och Svevia. Vi träffas den 5 april kl 10.00 vid trafikplats Mossle (korsningen väg 27 Götavägen), se http://goo.gl/maps/f3TZi

Läs mer:
www.trafikverket.se/bredasten-sorsjo

Kontakt:
Henrik Lönngren, projektledare Trafikverket, 010-123 70 60, 070-563 74 49
Trafikverkets pressjour, 0771 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se