Nu sätts gångbro över järnvägsspåret i Markaryd

Måndagen den 8 april lyfts gångbron på plats vid den nya stationen i Markaryd.

Media hälsas välkomna att följa arbetet med monteringen av gångbron som inleds under måndag morgon med etablering av mobilkran och lyftdon. Sedan följer det avgörande momentet med lyft av gångbron som placeras på prefabricerade stöd av betong. Efterarbetet med trappor och hissar beräknas vara avslutat i juni 2013. På plats att berätta mera finns representanter från Trafikverket och Sveab.

Tid: måndag den 8 april, preliminär tid för lyft: kl. 12.00
Plats: Markaryds station

Under byggarbetet stängs godstrafiken på Markarydsbanan
sträckan Eldsberga-Hässleholm;
dagtid 2013-03-11—24 och 2013-04-15--05-05,
helt stängd 2013-03-25--04-14.
Markarydsbanan öppnar för godstrafik den 6 maj.

Läs mer,
Pågatåg nordost och Krösatåg, www.trafikverket.se/regionaltag

Kontakt:
Kenneth Andersson, Byggledare konstbyggnad Trafikverket, 010-484 56 46
Viveca Larsson, projektkommunikatör Trafikverket, 010-123 55 23
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se