Nu startar förstudie om Trafikplats Ideon i Lund

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra är en hårt trafikerad del av motorvägen. Nu startar Trafikverket en förstudie om ytterligare en trafikplats, vid Ideon, som ska kunna avlasta trafikplats Lund Norra i rusningstrafik. Allmänheten bjuds in till dialog om förstudien och välkomnas att lämna synpunkter.

Den 20 mars välkomnas allmänheten till ett dialogmöte vid IDEON i Lund om förstudien Trafikplats Ideon och för att kunna lämna synpunkter. På plats träffas projektledare Mårten Zetterman med flera i projektet.

Bakgrunden till förstudien är bland annat en återkommande köbildning i norrgående körfält mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra som uppstår under rusningstrafik vilket skapar olyckrisk och utvecklingen av Ideon och Brunnshög. Mängden trafik vid Lund Norra bedöms också vara nära sitt kapacitetstak. Förstudien sker i samverkan med Lunds kommun.

Media hälsas välkomna!

Plats: IDEON Agora/Alfahuset, Scheelevägen 15 i Lund
Tid: 20/3 kl 16:00

För mer information vänligen kontakta:
Mårten Zetterman, projektledare, 0702-67 90 14
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Läs mer:
www.trafikverket.se/ideon

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media