Nu startar ombyggnaden på allvar av väg 56 söder om Sala

Väg 56 mellan Tomta och Sala byggs om till mötesfri väg. Under vecka 16 går arbetet igång på allvar med fräsnings- och beläggningsarbeten.

Från vecka 16 inleds beläggningsarbetena med fräsning av den befintliga vägen för att få jämnhet och rätt lutningar. Därefter får vägen ny asfalt, först ett så kallat justeringslager och sedan ett slitlager. Trafikverket räknar med att dessa arbeten håller på med fram till månadsskiftet juni/juli.

Samtidigt med fräsning och asfaltering av själva vägen pågår beläggningsarbeten på vändslingor och busshållplatser intill vägen.

Senare i sommar startar monteringen av sido- och mitträcken. Hela ombyggnaden av väg 56 mellan Tomta och Sala till mötesfri väg beräknas vara klar under hösten 2012.

- Vi vädjar till trafikanterna att köra försiktigt så att vägarbetarna kan utföra sitt jobb i en säker arbetsmiljö. Man får räkna med några minuters längre restid på sträckan, säger Trafikverkets projektledare Göran Andersson.

Läs mer på: www.trafikverket.se/vag56vasteras-sala

För ytterligare information, kontakta:

Göran Andersson, projektledare Trafikverket, 070-240 08 39

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar