Ny gångbro ger bättre översikt vid Borlänge resecentrum

Nu startar Trafikverket sin del av ombyggnationen av Borlänge resecentrum. Det gäller gångbron över spåren och trapphusen mot perrongerna som ska bli varmbonade och inglasade. Ombyggnaden kommer att öka trivseln och ge en bättre överblick.

Det ska bli både trivsammare och bekvämare att resa till och från Borlänge. Redan i september 2011 startade Jernhusen ombyggnationen av stationshuset, som kommer att få en ny entré, stor väntsal och nya toaletter.

Det är viktigt att resecentret är till för alla, och att alla har möjlighet att åka kollektivt, även de som har en funktionsnedsättning. Borlänge resecentrum byggs därför om till ett modernt resecentrum som ska klara både nuvarande reseströmmar och en framtida ökning av resandet med kollektivtrafik.

Under ombyggnationen kommer det under veckorna 13-51 att vara en del störningar i och omkring gångbron. Det kommer bland annat att byggas en provisorisk gång inne i gångbron och den blir smalare än befintlig gång, vilket kan påverka framkomligheten. Västra entrén (mot Kupolen) ska byggas om och kommer att få en provisorisk entré med trappor. Vi vill därför hänvisa alla till huvudentrén (mot centrum), speciellt personer med barnvagnar och med funktionsnedsättning. Hissarna och rulltrapporna inne i gångbron kommer att fungera som vanligt.  

Under Peace & Love kommer ordinarie entré att tillfälligt hållas öppen. Arbetet med gångbron och trapphusen mot perrongerna beräknas vara helt klart i december 2012. Hela resecentret beräknas vara klart under 2013.

Arbetet med det nya resecentret är ett samverkansprojekt mellan Borlänge kommun, Jernhusen, Trafikverket och Dalatrafik. Vissa delar av byggnationen finansieras av EU-medel och även Region Dalarna är en finansiär.

Kontaktperson: Kristina Wilander Lindström, projektledare tel. 010-123 12 98, mobil 070-344 61 29.

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Ytterligare information finns på: www.trafikverket.se/borlangeresecentrum

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar