Ny rastplats byggs vid Botorpström

Nu startar Trafikverket bygget av en rastplats vid norra delen av E22 genom Kalmar län, vid Botorpström. Sommartid är vägen mycket trafikerad. Den nya rastplatsen kommer att ge trafikanterna goda möjligheter till rast och vila, och därmed också öka trafiksäkerheten.

Vecka 13 startar Trafikverket bygget av en rastplats vid E22 Botorpström mellan Oskarshamn och Västervik. Vägsträckan är under sommaren hårt trafikerad av bland annat turister på resa till och från Öland. När trafikplatsen har färdigställts hösten 2012 kommer därmed även E22 genom norra Kalmar att erbjuda långväga resande goda möjligheter till rast och vila. Syftet är att ytterligare öka trafiksäkerheten längs sträckan.
Rastplatsen Botorpström placeras naturskönt i anslutning till ett vattendrag med samma namn.

Läs mer: www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Kalmar/E22-genom-Kalmar/E22-OskarshamnVastervik-rastplats-Botorpstrom/

Kontakt:
Anders Jonsson, Projektledare, Trafikverket, 070-863 24 77
Trafikverkets Pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se