Nya hastigheter på E14 i Jämtlands län

E14 mellan Ås och Krokom har byggts om till mötesfri väg och i samband med det har en hastighetsutredning gjorts på E14 genom Jämtland. Mellan Ås och Krokom höjs hastighetsgränsen till 100 km/tim. Mellan Järpen och Staa blir hastighetsgränsen 80 km/tim.

Hastighetsgränserna sätts med hänsyn till trafiksäkerhet, miljökrav och framkomlighet. Vägsträckan som försetts med mitträcke mellan Ås och Krokom – en sträcka på 14 km - får en hastighetshöjning från 90 km/h till 100 km/h. Mellan Järpen och Staa, ca 3 mil, sänks hastigheten från 90 km/h till 80 km/h.
- E14 är en olycksdrabbad väg med många olyckor. Vägen med mitträcken och hastighetsändringarna innebär tillsammans en mycket säkrare väg, säger Mats Sandgren, enhetschef, Trafikverket Region Mitt. Nu får vi en säkrare väg med bara en mycket liten påverkan på den totala restiden.

E14 är en viktig väg för såväl gränstrafik och arbetspendling som för näringsliv och turism. Förändringarna innebär en ökad restid med ungefär en halv minut samtidigt som antalet döda och allvarligt skadade i trafiken minskar med ungefär två personer varje år.

Omskyltningen påbörjas under november.

Hastighetsgränser fr.o.m. november 2013 (se karta)
Östersund - Ås: 100 km/h
Ås - Krokom: 100 km/h
Krokom - Järpen: 90 km/h
Järpen - Staa: 80 km/h
Staa - norska gränsen: 80 km/h

Kontakt:
Mats Sandgren, enhetschef, Trafikverket, 010-123 59 44
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se