Nya omfattande störningar i järnvägstrafiken norr om Stockholm

Efter en olycka liknande den som inträffade på torsdagen har järnvägstrafiken norr om Stockholm åter drabbats av omfattande störningar.

Händelsen inträffade klockan 17.10 på samma ställe som på torsdagen, i närheten av Karlbergs station. En stolpe som håller upp den anordning som kontaktledningen över rälsen är fästad vid har återigen fallit över spåren. Trafikverket har personal på plats och reparationsarbetet har inletts. Just nu är det dock väldigt svårt att beräkna hur länge problemen kommer att kvarstå. Störningarna kommer dock drabba trafiken under hela fredagskvällen.

Stolpen som fallit håller upp en så kallad kontaktledningsbrygga. Denna är uppsatt provisoriskt i samband med bygget av Citybanan. Konstruktionen är utförd enligt gällande normer och regler, den är besiktigad och godkänd.

- Reparationsarbetet som gjordes natten mellan torsdag och fredag var inte tillräckligt hållbart och vi beklagar de störningar som nu har drabbat väldigt många resenärer två dagar i rad. Vi sätter nu in alla tänkbara resurser för att så snabbt som möjligt komma tillrätta med problemen och skapa en hållbar lösning på dem, säger Dan Sennerby, biträdande projektchef på Citybanan.

Störningarna innebär för närvarande totalt trafikstopp norrut på Stockholms Central. Trafikverket förbereder nu för att kunna köra ett begränsat antal fjärrtåg förbi olycksplatsen. Ett tåg blev stående när olyckan inträffade, det tåget körs nu bort av ett diesellok.

Bemanningen på driftledningscentralen har stärkts för att klara den extra påfrestning som denna händelse medför. 

 

Kontakt:
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera