Nyheter kring Norrbotniabanan

 

Projekt Norrbotniabanan inbjuder media till Kulturens Hus i Luleå, måndag den 18 april klockan 10:30.

Lokal: Världsarvet.

Projektledaren Malin Fahller och projektansvarie Tomas Gustavsson finns på plats för att informera om järnvägsutredningen när det gäller Norrbotniabanans  infart till Luleå.

 

 

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera