Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i Kalix

 

Torsdagen den 25 augusti blir det invigning av den del av det stora E4-projektet Kalix - Töre som går genom centrala Kalix. På plats finns bland andra Trafikverkets regionchef Arnold Vonkavaara och kommunalrådet Ellinor Söderlund.

Tid: 13:00

Plats: Vid Strandängarna

Det här är en del av de förbättringar som som nu ska invigas:

  • Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för svängande trafik till och från Kalix centrum tack vare nya rondeller
  •  Ökad trygghet för gående tack vare ljusa och luftiga tunnlar.
  • Större tillgänglighet – nya gångvägar i centrum.
  •  Öppnare ytor. Grönytor mellan Kalix centrum och E4.

Det är dock inte bara två nya rondeller, mer grönytor, säkrare vägar och nya gångtunnlar som invigs.  Det är också meningen att Kalix stad med hjälp av dessa förändringar ska bli mer lättillgänglig, en grönare och tryggare stad att vistas i. Planeringen av åtgärderna har skett i nära samarbete med Kalix kommun för att tillgodose kommunens planer för centrums framtid.

Under nästa år kommer de resterande etapperna mellan Åkroken och Rolfs såg samt mellan Reningsverket och Björkforsvägen att byggas klart. Delprojektet genom Kalix centrum innebär en investering på cirka 49 miljoner kronor. 

Information om projektet lämnas också av Trafikverkets projektledare Andreas Asplund, telefon: 0920 -24 37 49

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/E4-kalix/

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se