Ombyggnad av väg 160 kan tidigareläggas

En ny sträckning av väg 160 på Orust beräknas öppna för trafik sommaren 2017. Efter regeringens beslut om att Orust kommun får bidra till finansieringen är det nu klart att kommunen förskotterar cirka 100 miljoner kronor. Trafikverket räknar med att kunna starta bygget under nästa år.

Det som sker nu är att arbetsplanen omarbetas till den nya benämningen vägplan, enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2013. Detta arbete beräknas vara klart under kommande höst då vägplanen kungörs för granskning. Vägplanen förväntas vinna laga kraft efter sommaren 2014 då projektet även lämnas ut på anbudsräkning för en totalentreprenad.

– Vi räknar med att en entreprenör ska vara antagen i början av år 2015 och därmed kan projektering och byggande inledas. Vägen ska kunna invigas senast innan midsommar 2017, säger Trafikverkets projektledare Patrik Alenklint.

I början av 2013 återupptog Trafikverket färdigställandet av arbetsplanen för väg 160, sträckan Säckebäck–Varekil på Orust. Då hade arbetet legat nere i cirka två år på grund av problem med finansieringen. Under år 2012 arbetades det fram ett avtal om förskottering som nu ligger till grund för nystarten.

Ny- ombyggnaden av väg 160, i vilken det också ska rymmas en gång- och cykelväg, görs för att öka säkerheten och framkomligheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Sträckan har de senaste fem åren haft fyra polisrapporterade olyckor varav en med dödlig utgång.

Kontakt
Patrik Alenklint, projektledare Trafikverket, 010-123 66 28
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se