Planer för återställning av Malmbanan presenterade

Efter den brand i ett teknikhus på Torneträsk bangård på måndagskvällen som orsakat kraftiga störningar på Malmbanan presenterade Trafikverket i dag en plan för åtgärder på kort och lång sikt.

Genom att öka bemanningen på driftledningscentralen i Boden och att ställa om en del av signalerna på den drabbade sträckan kan Trafikverket från och med i dag minska antalet inställda tåg per dygn från åtta till sex. Prognosen är att alla tåg ska kunna rulla någon gång i vecka 30, dock med fortsatta förseningar upp till 60 minuter per tåg.

Just nu görs stora ansträngningar för att kunna återställa systemet så fort som möjligt. I dagsläget pekar prognosen på att det kommer att dröja fram till årsskiftet innan det är möjligt att köra normaldrift på hela Malmbanan.

- Den stora utmaningen är att vi måste få ett fungerande ställverk på plats och därefter anpassa det till de behov och förutsättningar som gäller för just den här banan. Det är det som gör att det tar ett antal månader innan vi kan köra med full kapacitet. Att vi nu kan minska antalet inställda tåg har haft högsta prioritet de senaste dygnen och vi kan nu fokusera på den långsiktiga lösningen, säger Mikael Eriksson, tf chef för järnvägsverksamheten inom Trafikverket.

Mikael Eriksson, tf chef järnväg: 070-661 44 81

Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se