Portaler ska dämpa hastigheten på E6 vid Maglarp

Trafikverket ska i vår sätta upp tre portaler över E6 i södergående riktning före cirkulationsplats Maglarp vid Trelleborg. Syftet är att förvarna trafikanterna om cirkulationsplatsen så att hastigheterna sänks och säkerheten höjs.

Det har sedan motorvägssträckan mellan Vellinge och Trelleborg öppnades i slutet av 2011 visat sig att alla trafikanter inte i tid uppmärksammar att motorvägen slutar vid cirkulationsplatsen. Följden blir att de kommer in i den i för hög fart.

Mellan 2007 och 2011 skedde åtta olyckor med personskador som följd, med personbilar. Efter det att motorvägen öppnades i slutet av 2011 har ytterligare åtta sådana olyckor inträffat, varav flera avåkningar och påkörningar av en mur i rondellens bakre kant.

Dessutom har ett antal lastbilar vält. Med dieselspill, långa bärgningstider, framkomlighetsproblem och stora samhällskostnader som följd.

– Det är oroande både att lastbilar har vält i cirkulationsplatsen och att det har skett olyckor med personskador, när bilar kommit i hög fart och kört rakt genom rondellen och krockat med muren vid baksidan. Båda problemen har sin grund i att man kommer för fort in i cirkulationsplatsen. Portalerna ska förhoppningsvis göra det ännu tydligare att motorvägen är slut och att man måste sakta in, säger Lars Ekman, som är trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.

Förutom uppsättning av de tre portalerna ska även rondellen mitt i cirkulationsplatsen fyllas ut med jord.
Kostnaden beräknas till 2 miljoner kronor och det är Trafikverket som står för den.

Kontakt:
Lars Ekman, trafiksäkerhetsexpert, Trafikverket, 010-123 61 07
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar