Potthål och tjälskott är säkra vårtecken

Den efterlängtade våren ställer till med stora problem på framförallt de mindre vägarna. I södra och mellersta Sverige är tjällossningen redan på gång och kommande väder avgör hur mycket vägarna påverkas.

I Sverige finns åtskilliga mil mindre vägar som utgör en mycket viktig del i samhällets infrastruktur. Oavsett om det är en grusväg eller om vägen är belagd med asfalt påverkas dess funktion starkt av frysning och upptining. Vägar är särskilt utsatta eftersom den isolerande snön hela tiden plogas bort. Därför går tjälen djupare ned i vägen än i omgivningen. Under våren när jorden tinar och återgår till ursprunglig nivå uppstår risken för tjälskador.

Asfaltbelagda vägar

Den här vinterns kraftiga temperaturväxlingar har gjort att de belagda vägarna har drabbats hårt. När det tinar rinner vatten ner i sprickor i asfalten. När det sedan blir minusgrader fryser vattnet till is och expanderar och då uppstår skador och tjällyft på vägbanan. Detta kan gå fort.

Grusvägar

Grusvägar tinar inte lika snabbt. När det översta lagret av isen har smält, s.k. ytuppmjukning, kan grusvägarna bli instabila och i värsta fall ”flytande”, något som förvärras av om det regnar innan all tjäle släppt. När vägen torkar ur återgår den till sin ursprungliga funktion. För att inte tjällossningen ska gå för fort är det en fördel med varma dagar och kalla nätter.

Vad gör Trafikverket åt tjälskadorna?
Trafikverkets driftentreprenörer lagar de sprickor, hål och ojämnheter som uppstår under vårvintern. Tjälskadorna märks ut med varningsmärken och lagas permanent när tjälen helt har gått ur marken.

Vatten är vägarnas värsta fiende. Trafikverket arbetar därför förebyggande med dikning, dränering och övrig avvattning av vägar. Dessa åtgärder gör att vägarna klarar sig bättre vid tjällossning.

– Vi vill rekommendera alla förare av tung trafik som färdas på små och medelstora vägar den här årstiden att kontrollera vägens status innan de åker, säger Lars Svensson, sektionschef på Trafikverket, Underhållsområde Väst.

På Trafikverkets webbplats finns Läget i trafiken där det går att se vilka vägar som har bärighetsnedsättning eller är stängda på grund av tjälskador och tjällossning. Gå till Läget i trafiken, välj karta, välj geografiskt område och klicka i tjälskador under ”välj information” till höger på sidan.

Kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921 om ni upptäcker större tjälskador och hål i vägbanan som inte är utmärkta med varningsmärke. 

Kontakt: 
Lars Svensson, tfn 010-123 82 43
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se