Potthål och tjälskott är tidiga vårtecken

De tidigt vårlika temperaturerna ställer till med stora problem på framförallt de mindre vägarna. I södra och mellersta Sverige är tjällossningen redan på gång medan det i Norrland dröjer ännu några veckor.

I Sverige finns åtskilliga mil mindre vägar som utgör en mycket viktig del i samhällets infrastruktur. Oavsett om det är en grusväg eller om vägen är belagd med asfalt påverkas dess funktion starkt av frysning och upptining. Vägar är särskilt utsatta eftersom den isolerande snön hela tiden plogas bort. Därför går tjälen djupare ned i vägen än i omgivningen. Under våren när jorden tinar och återgår till ursprunglig nivå uppstår risken för tjälskador.

Asfaltbelagda vägar

Den här vinterns ovanligt många växlingar kring fryspunkten har gjort att de belagda vägarna har drabbats hårt. När det tinar rinner vatten ner i sprickor i asfalten. När det sedan blir minusgrader fryser vattnet till is och expanderar och då uppstår skador på vägbanan. Detta kan gå fort.

Grusvägar

Grusvägar tinar inte lika snabbt. När det översta lagret av isen har smält, s.k. ytuppmjukning, kan grusvägarna bli instabila och i värsta fall ”flytande”. När vägen torkar ur återgår den till sin ursprungliga funktion. För att inte tjällossningen ska gå för fort är det en fördel med varma dagar och kalla nätter.

Vad gör Trafikverket åt tjälskadorna?

Trafikverkets driftentreprenörer lagar de sprickor, hål och ojämnheter som uppstår under vårvintern. Tjälskadorna märks ut med varningsmärken och lagas permanent när tjälen helt har gått ur marken.

Vatten är vägarnas värsta fiende. Trafikverket arbetar därför förebyggande med dikning, dränering och övrig avvattning av vägar. Dessa åtgärder gör att vägarna klarar sig bättre vid tjällossning.

– Vi vill rekommendera alla förare av tung trafik som färdas på små och medelstora vägar den här årstiden att kontrollera vägens status innan de åker, säger Håkan Äijä enhetschef på Trafikverket, Underhållsområde Nord.

På Trafikverkets webbplats finns ”Läget i trafiken” där det går att se vilka vägar som har bärighetsnedsättning eller är stängda på grund av tjälskador och tjällossning. Gå till Läget i trafiken, välj karta, välj geografiskt område och klicka i tjälskador under ”välj information” till höger på sidan.

Kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921 om ni upptäcker större tjälskador och hål i vägbanan som inte är utmärkta med varningsmärke.

Kontaktperson:

Mikael Lindholm, tfn 010-123 83 65.

Trafikverkets Presstjänst: 0771 - 31 15 00

www.trafikverket.se

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera