Pressinbjudan: Infrastrukturministern inviger Sveriges största omformarstation

Den 20 mars inviger Trafikverket en ny omformarstation för elkraft till järnvägen i Häggvik utanför Stockholm. Invigningen sker i närvaro av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Tågtrafiken i Stockholm ökar. Det kräver större och säkrare tillgång på strömförsörjning. Med den nya omformarstationen i Häggvik säkerställer Trafikverket en robust och tillförlitlig kraftförsörjning för att möta den mycket starka utvecklingen av antalet tåg i norra Stockholmsområdet.

Omformarstationen är byggd av Siemens, och blir nu Sveriges största och mest moderna med en elektrisk effekt som motsvarar cirka 20 000 eluppvärmda småhus. Effekten är tillräcklig för att göra Stockholm självförsörjande på elkraft till järnvägen även efter det att Citybanan tas i bruk 2017.

I samband med invigningen inbjuder Trafikverket till en pressvisning.

Tid: Tisdag 20 mars 2012, kl 10-12
Plats: Häggvik omformarstation, Norrvikenleden 2, Sollentuna (koordinater 59.4476, 17.9262)

Närvarar vid invigningen gör bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och Trafikverkets regionchef i Stockholm, Helena Sundberg.

Anmälan till Nellie Larsson, Trafikverket, 070-618 21 17

Kontakt:
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar