Pressinbjudan: Invigning av den nya delen av väg 31 förbi Tenhult

Onsdagen den 31 augusti invigs den nya delen av väg 31 förbi Tenhult. Delen som är en så kallad mötesfri väg blir klar cirka 4 månader tidigare än beräknat.

Trafikverket har arbetat intensivt in i det sista. Den nya delen är en 14 meter bred väg med mitträcke och sidoräcken. Längs hela sträckan har man även satt upp viltstängsel och byggt fyra viltpassager. Tre trafikplatser förbinder väg 31 med samhällena och vägarna runt omkring.

Dag: Onsdagen den 31 augusti

Tid: 11.00

Plats: På den nya delen vid trafikplats Rogberga

Press, radio och tv hälsas välkomna!

Program

Kl 10.15 Samling i Tenhult, Centrumvägen 17-19 utanför biblioteket för att åka buss längs nya sträckan och för att komma ut till invigningsplatsen. Om du kör bil till invigningsplatsen från Jönköping sväng av mot Nässjö väg 31 och efter cirka 5 km sväng vänster mot JB-bildemontering och ta direkt höger vid de gröna bländskydden. Följ väg mot Bogla och du hittar oss direkt efter bron.

Kl 11.00 Lennart Andersson, Regionchef, Trafikverket Region Syd, hälsar välkomna.

Korta anföranden av Minoo Akhtarzand, landshövdning i Jönköpings län, Mats Green, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun, Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö kommun och Bengt Dahlqvist, ordförande för Regionförbundets styrelse.

Kl 11.30 Invigningscermoni med Smålands Karoliner.

Kl 11.45 Media får tillfälle att ställa frågor.

För mer information kontakta: Mikael Hårrskog, projektledare Trafikverket, 070-670 60 53

www.trafikverket.se/Privat/Projekt/jonkoping/Vag-31-forbi-Tenhult/

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar