Pressinbjudan: Se reparationerna av Stallbackabron på nära håll

Följ med på besök till en omtalad arbetsplats över Göta älv. Trafikverket bjuder in till ett arbetsplatsbesök på Stallbackabron i Trollhättan tisdag den 3 augusti.

Trafikverket genomför nu stora reparationer på Stallbackabron i Trollhättan. Mellan den 2 augusti kl 05.00 och två år framöver repareras kantbalkar och konsoler.  El och belysning, dränering och räcken byts ut. Bron får även ny beläggning.

Under reparationstiden kommer E45/väg 44 över bron endast att ha ett körfält öppet i vardera riktningen. Det blir mycket begränsad framkomlighet och stor risk för kö. Mer information finns på www.trafikverket.se/stallbacka

Tid: Tisdag den 3 augusti 2010 kl 10.00. Besöket tar cirka en timme.
Plats: Samling på Peabs platskontor på Överbysidan.
Medverkande: Abbi Tehyrell, projektledare Trafikverket, representanter för entreprenörerna och Västtrafik/Nobina.

Tänk på att ha oömma kläder och bra skor. Varselväst och skyddshjälm tillhandahåller vi.
Anmäl senast fredagen den 30 juli kl 16.30 om ni vill komma. Anmälan till arbetsplatsbesöket görs till informatör Lotta Fredriksson,
lotta.fredriksson@trafikverket.se

För mer information om reparationsarbetet välkommen att kontakta:
Abbi Tehyrell, projektledare Trafikverket, tel: 070-318 33 18

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se