Pressinbjudan: Välkommen till en underjordisk busstur mellan Tomteboda och Riddarholmen

Trafikverket har sprängt ut 92 procent av Citybanan och det är nu för första gången möjligt att ta sig de 4 438 metrarna från Tomteboda till Riddarholmen genom tunneln. Fredag 22 februari guidar Citybanans personal er under jorden, visar upp stationsutrymmena vid Stockholm Odenplan och Stockholm City och informerar om vad som händer den närmaste tiden.

- Vi är glada och stolta över att ha kommit så långt med Citybanan och vi vill gärna visa upp det vi har åstadkommit, säger Kjell-Åke Averstad, Citybanans projektchef. Framför allt är de utsprängda stationsrummen fascinerande.

Större sprängningar återstår bara under Odenplan och Riddarholmen och hela tunneln blir utsprängd till sommaren. Det innebär att buller, vibrationer, trafikavstängningar och andra störningar orsakade av sprängningsarbetena går mot sitt slut.

- Men det är mycket jobb som återstår, säger Kjell-Åke Averstad. Vi ska sänka en betongtunnel i Söderström, bygga färdigt järnvägsbron vid Årsta, inreda stationerna med alla installationer, bygga järnväg, koppla in signalsystem och driftsätta hela anläggningen. Vi håller tidplan och budget och pendeltågen kan rulla i Citybanan 2017.

Tid: Fredag 22 februari, klockan 13-15
Plats: Norra stationsgatan 100

Praktisk information om tunnelvisningen: 22 februari kl. 13 samlas vi vid Norra Stationsgatan 100 där vi delar ut skyddsutrustning och har säkerhetsgenomgång. Vi kör genom tunneln i minibussar och gör stopp vid Station Odenplan, Station City och under Riddarholmen. Där finns det tillfälle att fotografera, filma och göra intervjuer med projektchefen och byggledarna. Senast klockan 15 kör vi ut och avslutar pressvisningen vid Stockholms central. För de som vill går bussen tillbaka till Norra Stationsgatan.

Medtag presslegitimation.

Antalet platser är begränsat, vänligen anmäl dig senast 21 februari till
Goran Dedovic 070-762 52 21 goran.dedovic@trafikverket.se

Kontakt:
Goran Dedovic, kommunikatör Citybanan, 070-762 52 21
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se