Pressträff i Alvesta i samband med Trafikverkets remiss om kapacitetsutredningen

De största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i transportsystemet finns i befintligt system. Vi behöver utnyttja systemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i remissutgåvan av kapacitetsutredningen.

Måndagen den 12 mars träffar Trafikverket regionala företrädare för att diskutera innehållet i kapacitetsutredningens remissrapport. I samband med det finns det möjlighet att på plats träffa och ställa frågor om utredningen till Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, Lennart Andersson, regionchef för Trafikverket Region Syd samt Peter Uneklint, enhetschef planering Trafikverket Region Syd.
                                                               
Plats: Hotell Rådmannen i Alvesta
Tid: måndag 12 mars klockan 12.30 – 13.00
Välkomna!

Om kapacitetsutredningen
På regeringens uppdrag utreder Trafikverket behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Rapporten ska slutredovisas den 30 april 2012.

Materialet är publicerat på www.trafikverket.se/remisskapacitet

Kontakt:
Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör Trafikverket, 070-658 93 64
Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Region Syd, 070-519 51 36
Peter Uneklint, enhetschef planering Trafikverket Region Syd, 070-687 23 90
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar