Pressträff i samband med Trafikverkets remiss om kapacitetsutredningen

De största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i transportsystemet finns i befintligt system. Vi behöver utnyttja systemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i remissutgåvan av kapacitetsutredningen.

Torsdagen den 8 mars 2012 träffar Trafikverket regionala företrädare för att diskutera innehållet i kapacitetsutredningens remissrapport. I samband med det finns det möjlighet att på plats träffa och ställa frågor om utredningen till Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, samt Ingemar Frej, chef för Trafikverket Region Mitt .

 

Plats: Konserthuset, Gävle

Tid: Torsdagen den 8 mars, klockan 12.30-13.00

 

Trafikverket utreder på regeringens uppdrag behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Rapporten ska slutredovisas den 30 april.

 

Remissmaterialet är publicerat på www.trafikverket.se/remisskapacitet

För ytterligare frågor, kontakta Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

 

 

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar