Pressträff i Skellefteå i samband med Trafikverkets remiss om kapacitetsutredningen

De största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i transportsystemet finns i befintligt system. Vi behöver utnyttja systemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i remissutgåvan av kapacitetsutredningen.

Torsdagen den 15 mars träffar Trafikverket regionala företrädare för att diskutera innehållet i kapacitetsutredningens remissrapport. I samband med det finns det möjlighet för media att på plats ställa frågor om utredningen till Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket samt Arnold Vonkavaara, regionchef för Trafikverket Region Nord.                                                               

Plats: Hotel Scandic. Lokal: Vega 

Tid: Torsdag den 22 mars klockan 12.00-12.30

Media välkomnas!

Om kapacitetsutredningen
På regeringens uppdrag utreder Trafikverket behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Rapporten ska slutredovisas den 30 april 2012.

Materialet är publicerat på www.trafikverket.se/remisskapacitet

Kontakt:
Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör Trafikverket, 070-658 93 64
Arnold Vonkavaara, regionchef Trafikverket Region Nord, 070 - 526 50 36

 

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se