Pressträff i Stockholm i samband med Trafikverkets remiss om kapacitetsutredningen

De största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i transportsystemet finns i befintligt system. Vi behöver utnyttja systemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i remissutgåvan av kapacitetsutredningen.

Onsdagen den 21 mars 2012 träffar Trafikverket regionala företrädare i Stockholmsområdet för att diskutera innehållet i kapacitetsutredningens remissrapport. I samband med det finns det möjlighet att på plats träffa och ställa frågor om utredningen till Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, samt Helena Sundberg, chef för Trafikverket Region Stockholm .

Plats: Lundqvist&Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90. Lokal Ängsö.

Tid: 12.30 – 13.00

Trafikverket utreder på regeringens uppdrag behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Rapporten ska slutredovisas den 30 april. Remissmaterialet är publicerat på www.trafikverket.se/remisskapacitet

Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör Trafikverket: 0706-58 93 64

Helena Sundberg, chef för Trafikverket Region Stockholm: 072-731 22 95

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se