Pressträff om Trafikverkets remiss av kapacitetsutredningen

De största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i transportsystemet finns i befintligt system. Vi behöver utnyttja systemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i remissutgåvan av kapacitetsutredningen.

Fredagen den 16 mars träffar Trafikverket regionala företrädare i Västsverige för att diskutera innehållet i kapacitetsutredningens remissrapport. I samband med det finns det möjlighet för media att ställa frågor om utredningen till Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, samt till Bengt Rydhed, ställföreträdande chef för Trafikverket region väst.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg.

Tid: 12.30 – 13.00

Trafikverket utreder på regeringens uppdrag behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Rapporten ska slutredovisas den 30 april. Remissmaterialet är publicerat på www.trafikverket.se/remisskapacitet.

Lena Erixon, uppdragsansvarig och ställföreträdande generaldirektör Trafikverket: 0706-58 93 64

Bengt Rydhed, ställföreträdande chef för Trafikverket region väst: 0703-25 32 33

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

 

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se