Rastplatsvärdar ger service till trafikanterna i sommar

Trafikanter som stannar till på någon av Trafikverkets rastplatser på vardagar i sommar har goda möjligheter att träffa någon av våra rastplatsvärdar.

Trafikverket ansvarar för många välutrustade rastplatser. Vi satsar hela tiden på att förbättra standard och service och rastplatsvärdarna är en del i det arbetet. Till rastplatsvärdarnas arbetsuppgifter hör bland annat att informera om Trafikverkets verksamhet, dela ut rastplatskartor, svara på frågor och fånga upp synpunkter från trafikanterna.

Rastplatsvärdarna är fram till 23 augusti ett uppskattat inslag på rastplatserna och de blir alltid positivt bemötta Det ska vara välkomnande, tryggt och trevligt att stanna på en rastplats och rastplatsvärdarna bidrar i hög grad till det. Rastplatsvärdarnas uppgift är bland annat att kontrollera att det är rent och snyggt och meddela de driftentreprenörer vi anlitar om något inte fungerar.

Välskötta rastplatser är något som trafikanterna uppskattar, inte minst i semestertider. Rastplatserna är även viktiga för trafiksäkerheten, eftersom de möjliggör välbehövliga pauser.

Läs mer om våra rastplatser här:
http://www.trafikverket.se/Privat/Resan-och-trafiken/Din-resa/Rastplatser/

Motormännen utsåg tidigare i år rastplats Boråstorpet till landets tredje bästa rastplats. Här är de bästa i våra län:
Västra Götaland – Boråstorpet
Halland – Snapparp östra
Värmland - Hänsjön

Kontakta Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00 om du har frågor och önskemål om kontakt med rastplatsvärdarna.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se