Regional cykelstrategi ska få fler att cykla

Trots att 7 av 10 pendlare inom Stockholms län har mindre än 14 kilometer till jobbet cyklar knappt 1 av 20 till sitt arbete. Att det finns mycket stora potentialer för ökat cyklande i Stockholm visar en färsk rapport som tagits fram inom EU-projektet Regional cykelstrategi.

Rapporten som tagits fram under vintern visar att endast hälften så många invånare i Stockholms län cyklar till jobbet jämfört med svensken i övrigt. Ett avstånd till arbetet på 14 kilometer innebär 40 minuters cyklande i måttligt tempo. Tusentals skulle kunna ta cykeln till jobbet om det bara hängde på avståndet.

– Det krävs också bättre utbyggd infrastruktur, säkra cykelvägar och fler cykelparkeringar, säger Ebba Larsson som leder projektet Regional cykelstrategi.

Det tvååriga projektet Regional cykelstrategi vill underlätta arbetspendling med cykel och har till uppgift att ta fram en regional cykelplan och en samverkansplattform för cykelfrågan i Stockholms län före slutet av 2012. Frågan är högaktuell. I Stor-Stockholm har antalet cyklister ökat med 80 procent de senaste tio åren och Stockholms stad har nyligen tagit fram en cykelplan som är ute på remiss just nu.

– Mer cykling behövs i en växande region, där trängseln är ett stort problem, säger Ebba Larsson. Cykling är både ekonomiskt, tillförlitligt och hållbart.

Närmast kommer projektgruppen under våren påbörja en inventering av cykelstråken i länet.

Bakom projektet Regional cykelstrategi står Trafikverket, SL, Tillväxt-, miljö- och regionplanering vid Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län samt ett flertal kommuner inom länet, främst Stockholms stad. Regional cykelstrategi är ett delprojekt inom EU-projektet SATSA II – Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen.

Läs mer på projektets webbplats
http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt/Cykelstrategi/

Kontakt:
Ebba Larsson, projektledare Trafikverket, 016-15 70 26
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar