Res tillsammans på väg 155 till och från Torslanda

​Från och med måndagen den 5 juli reserveras ett körfält på väg 155 Torslandavägen mellan Oljevägsmotet och Syrhålamotet för kollektivtrafik, samåkare och tung trafik. Åtgärden genomförs för att gynna kollektivresenärer under ombyggnationen. Förhoppningen är att få fler att resa tillsammans och få färre fordon på vägen.

Den fem km långa sträckan mellan Oljevägsmotet och Syrhålamotet kommer att byggas om medan vägen trafikeras. Arbetena kommer att ske under en treårsperiod. För att få en hållbar trafiksituation under byggtiden behöver cirka 10 procent av de som reser ensamma i bil välja ett annat sätt att resa.

- Förändringen sker under semesterperioden för att kunna genomföras så smidigt som möjligt och ge brukare av vägen en möjlighet att se över sina resvanor innan skolorna börjar i augusti, sager Catarina Sundberg, projektledare.

För att underlätta för trafikanter under ombyggnaden av Torslandavägen ökas kapaciteten i kollektivtrafiken. Från augusti kommer det att finnas fler pendelparkeringar, sammanlagt cirka 600 platser i Torslanda och i Öckerö kommun.

- Trafikverket tillhandahåller en sms-tjänst där man som trafikant kan få en förvarning vid sprängning och viss trafikinformation, sager Catarina Sundberg.

De viktigaste anledningarna till ombyggnaden av väg 155 är att öka säkerheten, förbättra för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till Göteborgs hamn. Torslandavägen är idag hårt belastad med cirka 30 000 fordon per dygn. Vägen blir nästan dubbelt så bred och förses med både mittbarriär och en säker gång-och cykelbana. Kollektivtrafiken får behålla sitt egna körfält när vägen är klar, vilket i framtiden innebär minskade köer och koldioxidutsläpp.

Utbyggnaden av väg 155 utgör en del av de satsningar som ska bidra till ett ökat resande med kollektivtrafik i göteborgsregionen - allt i enlighet med K2020 (HUR 2050).

Mer om projektet:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Torslandavagen-SyrhalamotetVadermotet/

 För mer information, välkommen att kontakta:
Catarina Sundberg, projektledare. Tel 031-63 50 76
Nils-Erik Nilsson, byggledare, Tel: 073-412 25 36

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se