Resultatkonferens om nytt mål för Nollvisionen

Går det att ytterligare höja ambitionsnivån på vägen mot Nollvisionen? Kan målet skärpas så att färre dödas i trafiken år 2020 än det nuvarande delmålet om 220?
En analys av om det är möjligt presenteras på resultatkonferensen 2012.

Medverkar gör bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Måndag 23 april kl. 10 – 15. Registrering och kaffe från kl. 9.
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Resultatkonferensen ingår i arbetet Tillsammans för Nollvisionen och samlar beslutsfattare, företag och organisationer och erbjuder den senaste kunskapen om trafiksäkerhetsläget i Sverige.
Konferensens program och mer information finns på www.trafikverket.se/nollvisionen.

Medier hälsas välkomna utan föranmälan.
Medtag presslegitimation

Kontakt:

Trafikverkets pressjour 0771 – 31 15 00

 

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar