Robert Sjöö ny ordförande för världens transport- och kommunikationsmuseer

Chefen för Trafikverkets Museer, Robert Sjöö, har fått uppdraget att driva gemensamma frågor för världens museer inom transport och kommunikationsområdet. Vid International Association of Transport and Communications Museums (IATM) årsmöte i London valdes han till organisationens nya ordförande.

- Det känns oerhört stort att få ett sådant hedersuppdrag, säger den nyvalde ordföranden.

Under åtta år har han fungerat som organisationens sekreterare. Robert Sjöö efterträder tysken Michael Dünnebier, chef för Verkehrsmuseum Dresden. Övriga styrelseledamöter kommer från USA, Kanada, Danmark, Portugal, Storbritannien och Tyskland.

IATM är associerat till International Council of Museums som är ett UNESCO-organ. IATM har drygt 120 medlemsmuseer från alla världsdelar och jobbar med nätverk, konferenser, publikationer och workshops. De verkar för kompetensutveckling, kunskapsutbyte och samarbete över nationsgränserna.

- Ett seminarium vi höll på Sveriges Järnvägsmuseum hösten 2009 om restaurering och konservering av stora föremål är ett utmärkt exempel på värdefullt samarbete. Tre dagar i våra verkstäder har lett till fortsatta kontakter mellan museernas experter inom ämnesområdet med ett bättre arbetsresultat som följd, säger Robert Sjöö.

Trafikverkets Museer består av Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Ängelholm samt Sveriges Vägmuseum i Borlänge och Eskilstuna.

- Utbytet med kollegor både inom och utom landets gränser är viktigt för vår personal. Det har därför varit självklart för mig att engagera de museer jag har ansvar för i internationellt arbete, konstaterar Robert Sjöö.

För mer information kontakta:
Robert Sjöö, chef Trafikverkets Museer, tel: 070-724 11 88
Trafikverkets pressjour: 0771 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media