Så här kan vi bygga Västlänken

Trafikverket arbetar vidare med samråd  och utformning av Västlänken, Göteborgs nya pendeltågstunnel, en ca åtta kilometer lång förbindelse för pendel- och regiontåg varav sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg. Som en del i det pågående arbetet presenterar vi nu en lägesrapport om hur långt vi har kommit och hur mycket vi nu vet om hur Västlänken kan byggas.

Här får du bland annat vet mer om:

  • Hur vi arbetar med planeringen inför byggskedet
  • 6 arbetstunnlar som bidrar till snabbare byggtid och blir en del av Västlänkens framtida säkerhetskoncept
  • Var entréer/uppgångar planeras vid stationerna samt planeringsläget för Västlänkens anslutningar i Almedal och Olskroken

Lägesrapporten är publicerad på Västlänkens webbsida: http://www.trafikverket.se/PageFiles/16881/vastlanken_samradshandling_november2013.pdf

Under samrådet bjuder Trafikverket in till öppet hus i Älvrummet på Kanaltorget, mellan Nordstan och GöteborgsOperan i Göteborg, vid tre tillfällen:
Onsdag den 27 november kl 15.00–19.00
Lördag den 30 november kl 11.00–15.00
Tisdag den 3 december kl 15.00–19.00

Pressinformation den 25 november
Press, radio och TV hälsas välkomna till en pressinformation om Trafikverkets arbete med Västlänkens järnvägsplan och om samrådet. Bo Larsson, projektchef, och Bo Lindgren, ansvarig tillståndprocessen, deltar från projekt Västlänken.

Tid:
25 november 2013, kl 13.00–14.00 ca
Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg

Var beredd att visa presslegitimation.

Kontakt
Kerstin Olsson Repo, kommunikationsansvarig, projekt Västlänken, 010-123 88 32
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se