Så jobbade Trafikverket bort köerna till förarprov

En kombination av åtgärder gav resultat. Trafikverket Förarprov lyckades möta sommarens efterfrågan på körkort och erbjuda god tillgång på körkortsprov och korta väntetider.

Resultatet är en högre servicenivå 2014 än tidigare somrar. Detta trots att antalet omprov ökar, och därmed efterfrågan på provtider.

– Vi stod inför en utmaning där efterfrågan på förarprov var större än vi lyckades svara upp till, säger Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör. Vi genomförde omfattande åtgärder och nu har de burit frukt, och det gör mig glad och stolt.

Fler prov kunde genomföras jämfört med sommaren 2013. Och dessutom fler körprov under varje sommarmånad än månadsgenomsnittet under våren. Andelen lediga provtider var i genomsnitt 39 procent.

Åtgärderna som bidragit är 40 nyrekryterade trafikinspektörer, extrapersonal och flyttade semestrar. Utökade öppettider på helger och kvällar, nationell provdag den 10 maj och omfördelning av resurser i landet. Förstärkt information och dialog med trafikskolornas branschorganisationer.

Resultat av satsningarna inför och under sommaren 2014:

• Sommaren 2014 har servicenivån varit högre än tidigare somrar.

• Under juni-augusti har andelen körprov ökat med 12 procent jämfört med 2013. Det motsvarar nära 9000 prov.

• Trafikverket Förarprov har 2014 genomfört fler körprov under varje sommarmånad än månadsgenomsnittet under januari - maj.

• För körkortstagare som bokade sitt körprov B sex veckor i förväg var andelen lediga provtider i genomsnitt 39 procent under juli-augusti 2014. Motsvarande siffra 2013 var 21,6 procent.

Kontakt:
Ylva Lundin, kommunikationschef på Trafikverket Förarprov, 010-123 98 86
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Mer information om sommaren 2014 finns i bilaga.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se