Säkerheten främst för Braheborg

Vägfärjan Braheborg har trafikerat Visingsöleden utanför Gränna i knappt fyra månader. Senaste veckan har två längre driftstörningar tillfälligt påverkat trafiken. Trots detta har få turer på leden ställts in.

Hur kan en ny färja få tekniska problem?
Ett modernt fartyg är ingen serietillverkad produkt. Braheborg har skräddarsytts för sin uppgift och har ett avancerat maskineri som behöver tid för att trimmas in, in i minsta detalj. Detta görs av en kompetent besättning som hela tiden sätter resenärernas säkerhet i första rummet.

Braheborg har gått i trafik hela sommaren med få driftstörningar. Nu görs de anpassningar som identifieras efter några månaders sjöfart.

– Färjerederiet beklagar att trafiken har påverkats, men det är vår förhoppning att våra resande ser att detta leder vidare till en ännu säkrare och tryggare överfart, säger distriktschef Jonny Ödeen.

Fartyget Ebba Brahe ska inom kort få en varvsöversyn och byggas om för att vara tillbaka i tjänst igen på Visingsöleden våren 2015. Under tiden finns Christina Brahe på plats för att assistera Braheborg vid behov.

Besök Braheborgs brygga!
Media är välkomna att följa med på en tur med Braheborg. Distriktschef Jonny Ödeen kan berätta mer om fartygets funktioner och säkerhet.
Kontakta Jonny Ödeen och avtala om en lämplig tid för besök: 070-724 52 78

Fakta Braheborg:
Braheborg har plats för 34 bilar och 397 passagerare, varav 264 sittande. Hon är nästan 60 meter lång och har en maxhastighet på 13 knop.

Färjetrafiken på Visingsöleden drivs av Trafikverkets färjerederi på uppdrag av Jönköpings kommun. Leden ingår inte i det statliga trafiksystemet. Kommunen beslutar om avgifter och tidtabell medan Färjerederiet har hand om personal och fartyg.

Läs mer om Braheborg och Visingsöleden på Trafikverkets webbplats. Det finns också bilder på Braheborg för nerladdning och fri användning i pressrummet.

Kontakt:
Jonny Ödeen, distriktschef, 070-724 52 78
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00


Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se