Samarbete för att minska gruvtransporters påverkan på renskötseln

Idag skriver Trafikverket och Gabna sameby på ett samarbetsavtal inom projektet MaKS- Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara. Båda parter vill säkerställa att rennäringen längs väg och järnväg inom projektområdet ska fungera bra under byggtiden och i framtiden.

För att uppmärksamma detta bjuds media in till en pressträff.

Tid: Tisdagen den 5 februari 2013 kl 13.30
Plats: Hotell Scandic Ferrum, Kiruna

MaKS projektet handlar om att säkerställa vägtransporterna av malmkoncentrat från gruvan i Kaunisvaara till Pitkäjärvi, varifrån vidare transport till utskeppningshamnen i Narvik sker med järnväg. Vägtransportavståndet är ca 16 mil och Trafikverket ska bl a genomföra kurvrätningar, bredda delar av vägen och förbättra trafiksäkerheten. Totalt, inklusive en planerad helt ny väg mellan Kaunisvaara och Junosuando, kommer projektet att kosta ca 2,1 miljarder. Samtliga åtgärder beräknas vara klara tidigast 2017.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Berglund, Trafikverket markförhandlare, 070-573 52 63
Lars-Erik Kuhmunen, ordf. Gabna Sameby, 070-244 86 38
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar