Samarbete för att minska gruvtransporters påverkan på renskötseln

Idag skriver Trafikverket och Gabna sameby på ett samarbetsavtal inom projektet MaKS- Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara.  Båda parter vill säkerställa att rennäringen längs väg och järnväg inom projektområdet ska fungera bra under byggtiden och i framtiden.

- Vi är medvetna om att den ökade trafikmängden längs vägarna i Tornedalen kan försvåra för renskötseln i området, säger Trafikverkets regionchef Arnold Vonkavaara. Genom ett bra samarbete kan vi minska påverkan på rennäringen.
Det är den nya gruvan i Kaunisvaara och transporterna till och från den som gjort att Trafikverket nu ska rusta upp vägarna i området.
- Stora delar av sträckan mellan Junosuando och Svappavaara går rakt igenom våra vinterbetesland och den större trafikmängden kommer att öka infrastrukturens påverkan på renarnas förflyttningar mellan olika betesområden, säger Lars-Erik Kuhmunen ordförande i Gabna sameby. Via avtalet med Trafikverket vill vi säkerställa att vi får en bra dialog och att vi kan påverka vår närings utveckling i Tornedalen och i andra områden.
Samarbetsavtalet ska leda till att all den kunskap som finns idag, via forskning och erfarenhetsåterföring, samlas upp och nyttjas på bästa sätt i det nu aktuella projektet och andra likande projekt där rennäringen påverkas.
- Vi hoppas kunna bli ännu bättre på exempelvis viltstängsling och djurpåkörningsprevention, säger Torbjörn Berglund, markförhandlare på Trafikverket . Samarbetet med Gabna ska ge oss bra beslutsunderlag för anpassnings- och kompensationsåtgärder gentemot rennäringen.

MaKS projektet handlar om att säkerställa vägtransporterna av malmkoncentrat från gruvan i Kaunisvaara till Pitkäjärvi, varifrån vidare transport till utskeppningshamnen i Narvik sker med järnväg. Vägtransportavståndet är ca 16 mil och Trafikverket ska bl a genomföra kurvrätningar, bredda delar av vägen och förbättra trafiksäkerheten. Totalt, inklusive en planerad helt ny väg mellan Kaunisvaara och Junosuando, kommer projektet att kosta ca 2,1 miljarder. Samtliga åtgärder beräknas vara klara tidigast 2017.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Berglund, Trafikverket markförhandlare, 070-573 52 63
Lars-Erik Kuhmunen, ordf. Gabna Sameby, 070-244 86 38
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar