Samarbete för minskad spårhalka

Under hösten kan hala spår orsaka problem för tågtrafiken. Halkan beror på fallande löv och barr som krossas av tågens hjul och ger en slirig beläggning på rälen. Trafikverket använder bland annat friktionsmedel för att minska spårhalkan.

Friktionsmedlet läggs ut på spåret där problemen är vanligt förekommande. Det sker normalt ett par gånger i veckan, men ibland upp till flera gånger om dagen. Trafikverket förebygger spårhalka genom god framförhållning i trafikledningen så att man undviker stopp på olämpliga platser, till exempel i backar. Andra sätt är att röja buskar och sly i backar, vid signaler och plattformar.

 Vi kan inte förhindra spårhalka helt och hållet. Alla aktörer måste vara med och bidra med det man själv kan göra. Vi får bäst resultat när vi arbetar tillsammans, säger Ann-Cathrine Berggren, nationell samordnare.

Det kan behövas köras lättare godståg vissa sträckor eller ha rätt typ av lok som kan dra tyngre tåg. Att lokförare sandar hjälper även andra lokförare vars tåg saknar sandutrustning. Bra kvalitet på dragfordonens hjul bidrar också till färre störningar, säger Ann-Cathrine Berggren.

Trafikverket tar varje år fram en beredskapsplan inför spårhalkeperioden. I planen finns också checklistor som stöd för de olika aktörerna.
Beredskapskarta bifogas.

Bildtext: Friktionsmedlet bestående av vattengel med sand och stålkulor läggs ut på rälsen på de ställen där problemen är vanliga. Foto: Johan Petersson/Trafikverket

Kontakt:
Ann-Cathrine Berggren, nationell samordnare, tel 010-123 49 93
Trafikverkets pressjour, tel 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar