Skötselplan till skydd för vildbin och fjärilar

Hotade arter som lever vid Diö stationsområde ska bevaras för framtiden. Arbetet beskrivs i en skötselplan, den första av sitt slag i Sverige.

Det har vid inventering av järnvägsmiljöer upptäckts en imponerande artrikedom, med flera hundra arter av kärlväxtarter och insekter. Vid Diö stationsområde finns bland annat vildbin. Dessa behöver blomrika och solbelysta grusmarker för att överleva, en miljö som sedan tidigare funnits i anslutning till denna station. Media välkomnas till en information om skötselplanen. På plats träffas Pernilla Merkenius Trafikverkets projektledare, Monika Malcus Nordvall miljökoordinator, Sven G Nilsson professor i zooekologi vid Lunds Universitet, samt en representant från Länsstyrelsen i Kronobergs län och från Älmhults kommun. Skötselplanen är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och Älmhults kommun. Syftet är att bevara hotade arter för framtiden

Dag; 26 november
Tid; kl 10.30
Plats;
Diö stationsområde 

Läs mer; www.trafikverket.se/regionaltag/

Kontakt;
Monika Malcus Nordvall, miljökoordinator Pågatåg Nordost och Krösatåg, 070-752 72 97
Viveca Larsson, projektkommunikatör, 010-123 55 23
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se