Södra länken stängs för underhåll

Södra länkens östliga körriktning stängs av nattetid mellan tisdag 23 april och fredag 26 april. Trafikverket tvättar tunnlarna och ser över teknisk utrustning.

Under tre nätter mellan kl 22.00 till 05.00 med start den 23 april kommer Södra länken att stängas av mellan E4/Essingeleden och väg 222 mot Nacka. Anledningen är att tunnlarna ska vårstädas. De vita taken ska tvättas, väggarnas spolas av och samtidigt får alla tekniska säkerhetssystem en översyn.

-  Det är oerhört viktigt med en återkommande skötsel för att säkerställa en god komfort och trafiksäkerhet och ha en hög tillgänglighet på de tekniska systemen till exempel fläktar, trafikutrustning och kameror, säger Anna Niva, projektledare på Trafikverket. Rätt underhåll ökar säkerheten, ger en mer trivsam miljö och gör att tunnelsystemet kommer att hålla längre innan det behöver mer omfattande renovering.

Allt underhållsarbete görs nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Förutom dessa nätter stängs Södra Länken av ytterligare ca 19 nätter per år. Information om när det sker finns på www.trafiken.nu och på informationstavlorna som finns längs med vägarna, samma dag som stängningen.

Kontakt:
Anna Niva,  projektledare Trafikverket, 070-362 86 48
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se