Sommarens vägarbeten påverkar trafiken

Nu närmar sig tiden för sommarens vägarbeten. En mängd stora och små vägarbeten kommer att påverka trafikanterna på olika sätt. Vägarbetena ska dessutom samsas med sommartrafiken och semesterresenärerna – en omständighet som kräver extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från trafikanterna.

Anledningen till varför vägarbetena samlas till sommaren beror på att klimatet är gynnsamt då och arbetena går lättare och snabbare att genomföra jämfört med andra tider på året. Det är också den tid då arbetspendlingen är mindre intensiv.

Vägarbeten kommer att utföras över hela landet, men många av de mest trafikpåverkande finns i och runt storstadsområdena.

-          Förutom många underhålls- och beläggningsarbeten har vi också ett antal större nybyggnadsprojekt från norr till söder, säger Jan Pettersson, underhållschef på Trafikverket. Allt detta kommer påverka trafiken i sommar, men kom ihåg att allt vi gör är för att förbättra framkomligheten och säkerheten för trafikanterna, fortsätter Pettersson.

Det handlar bland annat om stora investeringsprojekt och beläggningsarbeten som E4 Umeåprojektet, E4 Sundsvall, Essingeleden Stockholm och E22 Söderköping – Tingstad. I andra änden av skalan finns bärighetsobjekt och dammbindning av grusvägar som utförs när tjälen har gått ur jorden men innan vägytan blivit alltför torr.

-          Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för att vi gör våra vägarbeten för deras skull, säger Jan Pettersson. Dessutom kan jag garantera att vi i varje given situation gör allt för att minimera störningarna under tiden arbetena pågår, t ex försöker vi undvika beläggningsarbeten då vi vet att det är extra mycket trafik såsom på fredag eftermiddagar.

Via direktlänken nedan finns dels en nationell sammanställning och en karta där vi samlat ett antal objekt som särskilt kommer att märkas av för trafikanterna. Och dels finns en förteckning över fler vägarbeten med påverkan som kommer att bedrivas i respektive län i sommar. Den länsvisa förteckningen omfattar inte precis allt som görs på vägarna i sommar, det är förstås ännu mer.

Sammanställning av sommarens vägarbeten 2012

Ett tips för att hålla sig uppdaterad är att gå in på Trafikverkets hemsida och ”Läget i trafiken”. Där får man veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar vilket hjälper i reseplaneringen. Informationen på ”Läget i trafiken” uppdateras löpande. Trafikradion är också en utmärkt hjälp när man väl är i bilen och har påbörjat sin resa.

Läget i trafiken

Vill du ha mer information om sommarens vägarbeten, kontakta Pär Gustafsson, stf informationschef på Trafikverket Underhåll.

Du når Pär Gustafsson via e-post: par.gustafsson@trafikverket.se och mobil: 070-322 19 72.

Trafikverkets Presstjänst nås dygnet runt på: 0771 – 31 15 00

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se