Sommarens vägarbeten påverkar trafiken

Nu startar sommarens vägarbeten. En mängd stora och små vägarbeten kommer att påverka trafikanterna på olika sätt. Vägarbetena ska dessutom samsas med semestertrafiken – en omständighet som kräver extra mycket hänsyn och uppmärksamhet.

Vägarbeten utförs bäst under sommaren. Då går arbetena lättare och snabbare att genomföra, dels på grund av vädret, dels för att arbetspendlingen inte är lika intensiv. Beläggningsarbeten går dessutom inte att genomföra i vinterklimat.

Vägarbeten kommer att utföras över hela landet, men mest påverkas trafiken i och runt storstadsområdena.
– Förutom många underhålls- och beläggningsarbeten har vi också ett antal större nybyggnadsprojekt från norr till söder. Allt gör vi för att förbättra framkomligheten och säkerheten för trafikanterna, säger Jan Pettersson, underhållschef på Trafikverket.

Det handlar bland annat om stora investeringsprojekt, beläggningsarbeten och mitträcken.  Som exempel kan nämnas mitträcken på E4 i Norr- och Västerbotten, beläggningsarbete på E14 i Jämtland, diverse arbeten på E4 Essingeleden och E18 vid Hjulsta i Stockholm, beläggning på E45 Surte-Trollhättan i Västra Götaland samt flera arbeten längs E22 i Skåne och Blekinge. I andra änden av skalan från stora till små arbeten finns förstärkningsåtgärder och dammbindning av grusvägar som utförs när tjälen har gått ur jorden.

– Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för att vi gör vägarbetena för deras skull och jag kan lova att vi gör allt för att minimera störningar under tiden arbetena pågår, säger Jan Pettersson.

Många stora beläggningsarbeten utförs på natten, framför allt inne i städerna. Vi försöker också undvika beläggningsarbeten på fredagseftermiddagarna då vi vet att det är extra mycket trafik.

– Jag hoppas att trafikanterna tar sitt ansvar i sommar och respekterar skyltningen förbi våra arbetsplatser. Vi är mycket måna om säkerheten för vår personal, säger Jan Pettersson.

Via länken nedan finns en nationell sammanställning med karta där vi samlat ett antal vägarbeten som kommer att påverka trafikanterna i högre grad. Där finns även en förteckning över vägarbeten som kommer att bedrivas i respektive län i sommar. Den länsvisa förteckningen redovisar inte allt som görs på vägarna i sommar. Vi gör betydligt mer.

Sammanställning av sommarens vägarbeten 2013

Ett tips för att hålla dig uppdaterad är att gå in på Trafikverkets hemsida och ”Läget i trafiken”. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen på ”Läget i trafiken” uppdateras löpande.

Läget i trafiken

För mer information om sommarens vägarbeten kontakta:
Pär Gustafsson, kommunikationschef på Trafikverket Underhåll, par.gustafsson@trafikverket.se eller 070–322 19 72
Trafikverkets pressjour, 0771–31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se