Stationshusrivningen har börjat

Trafikverkets entreprenörer har inlett rivningen av fem byggnader på sträckan Emmaboda-Karlskrona. I Vissefjärda, Holmsjö och Spjutsbygd rivs stationshusen. I Holmsjö rivs också ett uthus, och i Emmaboda rivs ett godsmagasin. Pressen är välkommen att se rivningen i Vissefjärda onsdagen den 18 april.

Trafikverkets upprustning av Kust till kustbanan mellan Emmaboda och Karlskrona pågår för fullt. Det som görs är bland annat spårbyte, kontaktledningsbyte, nya signalställverk, bygge av tre nya mötesspår, plattformar i Holmsjö och helt nytt stationshus i Vissefjärda. Cirka 40 järnvägskorsningar slopas, tolv får förstärkt skydd och ett antal nya tunnlar och broar byggs. Sträckan Emmaboda-Karlskrona är stängd och trafiken planeras starta igen i juni 2013. Projektet avslutas helt under 2014. Totalkostnad för projektet är omkring 950 miljoner kr.

Samtidigt som banan rustas upp görs rivning av stationshus på sträckan, som varit planerad sedan en tid tillbaka. Rivningsarbetet inleddes i början av april. I mitten av maj ska rivningen vara klar på alla fyra platserna.

Pressen är välkommen att följa rivningen i Vissefjärda!

Tid: onsdagen den 18 april klockan 13.00
Plats: stationshuset i Vissefjärda

Kontakt
Bo Viberg, Trafikverkets projektledare 070-634 80 89
Trafikverkets pressjour, telefon 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar