Stora störningar på Malmbanan efter brand i teknikhus

Efter en brand i ett teknikhus på Torneträsk bangård på måndagskvällen är tågtrafiken på Malmbanan drabbad av förseningar. Problemen kan komma att kvarstå under en längre tid.

Branden som uppstod i ett teknikhus på bangården och förstörde ett signalställverk samt skadade stationsbyggnaden orsakades av åska. I och med att signalställverket blev helt förstört fungerar inte signalerna på en cirka två mil lång sträcka på Malmbanan. Det medför att inga tågmöten kan ske i Torneträsk och att tågen tvingas hålla sänkt hastighet, vilket i sin tur leder till förseningar på cirka 45-60 minuter per tåg för både gods- och persontrafiken på banan. Periodvis kan det bli nödvändigt att ställa in trafik eftersom kapaciteten på Malmbanan norr om Kiruna nu är kraftigt begränsad.

Trafikverket försöker nu få fram ett nytt ställverk, men på grund av den långa leveranstiden kommer problemen på Malmbanan att kvarstå under en längre tid. Förhoppningen är att det inom cirka en vecka ska vara möjligt att köra tågen med normal hastighet, men möjligheten för tågen att mötas kommer inte att finnas förrän ett nytt signalställverk finns på plats.

- Vi beklagar de störningar som drabbar resenärer och godsköpare på Malmbanan, och vi gör nu allt vi kan för att påskynda leveransen av ett nytt signalställverk. Vi är glada att vi trots allt kan hålla banan öppen och fortsätta köra tågen på ett säkert sätt, om än med vissa förseningar, säger Mikael Eriksson, tf chef för järnvägsverksamheten inom Trafikverket.

 

 

 

 

 

 

Mikael Eriksson, tf chef järnväg: 070-661 44 81

Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se