Studie om E20 genom Västra Götaland

Fem delsträckor på E20 i Västra Götaland saknar mötesfrihet och finns inte med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Att mötesseparera E20 är en angelägen åtgärd.

En studie har genomförts i samverkan mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Vårgårda kommun i syfte att undersöka olika alternativ för en förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Studien ska fungera som ett underlag till revidering av kommande nationell infrastrukturplan.

Idag presenterades rapporten vid en pressträff i Skara.

För mer information kontakta:
Trafikverket
Regional Direktör, Håkan Wennerström, tel. 0705-17 51 46
Planeringschef, Jörgen Einarsson, tel. 0703-18 31 22          

Västra Götalandsregionen
Birgitta Losman, Ordförande i Regionutvecklingsnämnden, tel. 0703-67 95 80

Skaraborgs kommunalförbund
Charlotte Nordström, Kommunstyrelsens ordförande i Skara, tel. 0703-31 88 43

Trafikverkets pressjour, tel. 0771-31 15 00

För än mer information se bifogad karta och besök projektets webbplats: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/E20-GoteborgOrebro/

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar